Vrije Toegankelijkheid
Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. U kunt op eigen initiatief een screening bij de fysiotherapeut laten uitvoeren. Een zogenaamde DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Tijdens deze screening wordt gekeken of u bij de fysiotherapeut, de bewegingsspecialist, aan het juiste adres bent. Is dit het geval dan kan direct gestart worden met het onderzoeken van uw klacht en wordt samen met u een behandelingstraject uitgezet. Zo niet, dan wordt u aangeraden toch eerst contact op te nemen met uw huisarts.
De huisarts blijft zijn/haar centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.