Tarieven niet-gecontracteerde fysiotherapeutische hulp

Zitting Fysiotherapie  € 38,00
Zitting Fysiotherapie aan huis behandeling  € 48,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie  € 20,00

Betaling
Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars. De client is dus zelf verantwoordelijk voor de betaling.
De betaalde rekening kan vervolgens bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden de kosten wel/niet of deels vergoed.